PLINIUS DOMITIO APOLLINARI  SUO SALUTAT
5
, 6

Pline fait l'éloge de sa villa de Toscane, située au pied de l'Apennin
 
....
  

....
  
 
...
..

[5,6] PLINIUS DOMITIO APOLLINARI SUO SALUTAT


(1) Amaui curam et sollicitudinem tuam, quod cum audisses me æstate Tuscos meos petiturum, ne facerem suasisti, dum putas insalubres. (2) Est sane grauis et pestilens ora Tuscorum, quæ per litus extenditur; sed hi procul a mari recesserunt, quin etiam Appennino saluberrimo montium subiacent. (3) Atque adeo ut omnem pro me metum ponas, accipe temperiem cæli regionis situm uillæ amœnitatem, quæ et tibi auditu et mihi relatu iucunda erunt. 
(4) Cælum est hieme frigidum et gelidum; myrtos oleas quæque alia assiduo tepore lætantur, aspernatur ac respuit; laurum tamen patitur atque etiam nitidissimam profert, interdum sed non sæpius quam sub urbe nostra necat. (5) Aestatis mira clementia: semper ær spiritu aliquo mouetur, frequentius tamen auras quam uentos habet. (6) Hinc senes multi: uideas auos proauosque iam iuuenum, audias fabulas ueteres sermonesque maiorum, cumque ueneris illo putes alio te sæculo natum.(7) Regionis forma pulcherrima. Imaginare amphitheatrum aliquod immensum, et quale sola rerum natura possit effingere. Lata et diffusa planities montibus cingitur, montes summa sui parte procera nemora et antiqua habent. (8) Frequens ibi et uaria uenatio. Inde cæduæ siluæ cum ipso monte descendunt. Has inter pingues terrenique colles - neque enim facile usquam saxum etiam si quæratur occurrit - planissimis campis fertilitate non cedunt, opimamque messem serius tantum, sed non minus percoquunt. (9) Sub his per latus omne uineæ porriguntur, unamque faciem longe lateque contexunt; quarum a fine imoque quasi margine arbusta nascuntur. (10) Prata inde campique, campi quos non nisi, ingentes boues et fortissima aratra perfringunt: tantis glæbis tenacissimum solum cum primum prosecatur assurgit, ut nono demum sulco perdometur. (11) Prata florida et gemmea trifolium aliasque herbas teneras semper et molles et quasi nouas alunt. Cuncta enim perennibus riuis nutriuntur; sed ubi aquæ plurimum, palus nulla, quia deuexa terra, quidquid liquoris accepit nec absorbuit, effundit in Tiberim. (12) Medios ille agros secat nauium patiens omnesque fruges deuehit in urbem, hieme dumtaxat et uere; æstate summittitur immensique fluminis nomen arenti alueo deserit, autumno resumit.(13) Magnam capies uoluptatem, si hunc regionis situm ex monte prospexeris. Neque enim terras tibi sed formam aliquam ad eximiam pulchritudinem pictam uideberis cernere: ea uarietate, ea descriptione, quocumque inciderint oculi, reficientur. (14) Villa in colle imo sita prospicit quasi ex summo: ita leuiter et sensim cliuo fallente consurgit, ut cum ascendere te non putes, sentias ascendisse. A tergo Appenninum, sed longius habet; accipit ab hoc auras quamlibet sereno et placido die, non tamen acres et immodicas, sed spatio ipso lassas et infractas.  (15) Magna sui parte meridiem spectat æstiuumque solem ab hora sexta, hibernum aliquanto maturius quasi inuitat, in porticum latam et pro modo longam. Multa in hæ membra, atrium etiam ex more ueterum. (16) Ante porticum xystus in plurimas species distinctus concisusque buxo; demissus inde pronusque puluinus, cui bestiarum effigies inuicem aduersas buxus inscripsit; acanthus in plano, mollis et pæne dixerim liquidus. (17) Ambit hunc ambulatio pressis uarieque tonsis uiridibus inclusa; ab his gestatio in modum circi, quæ buxum multiformem humilesque et retentas manu arbusculas circumit. Omnia maceria muniuntur: hanc gradata buxus operit et subtrahit. (18) Pratum inde non minus natura quam superiora illa arte uisendum; campi deinde porro multaque alia prata et arbusta. 

(19) A capite porticus triclinium excurrit; ualuis xystum desinentem et protinus pratum multumque ruris uidet, fenestris hac latus xysti et quod prosilit uillæ, hac adiacentis hippodromi nemus comasque prospectat. (20) Contra mediam fere porticum diæta paulum recedit, cingit areolam, quæ quattuor platanis inumbratur. Inter has marmoreo labro aqua exundat circumiectasque platanos et subiecta platanis leni aspergine fouet. (21) Est in hac diæta dormitorium cubiculum quod diem clamorem sonum excludit, iunctaque ei cotidiana amicorumque cenatio: areolam illam, porticus alam eademque omnia quæ porticus adspicit. (22) Est et aliud cubiculum a proxima platano uiride et umbrosum, marmore excultum podio tenus, nec cedit gratiæ marmoris ramos insidentesque ramis aues imitata pictura.
(23) Fonticulus in hoc, in fonte crater; circa sipunculi plures miscent iucundissimum murmur. In cornu porticus amplissimum cubiculum triclinio occurrit; aliis fenestris xystum, aliis despicit pratum, sed ante piscinam, quæ fenestris seruit ac subiacet, strepitu uisuque iucunda; (24) nam ex edito desiliens aqua suscepta marmore albescit.
Idem cubiculum hieme tepidissimum, quia plurimo sole perfunditur. (25) Cohæret hypocauston et, si dies nubilus, immisso uapore solis uicem supplet. Inde apodyterium balinei laxum et hilare excipit cella frigidaria, in qua baptisterium amplum atque opacum. Si natare latius aut tepidius uelis, in area piscina est, in proximo puteus, ex quo possis rursus astringi, si pæniteat teporis. (26) Frigidariæ cellæ conectitur media, cui sol benignissime præsto est; caldariæ magis, prominet enim. In hac tres descensiones, duæ in sole, tertia a sole longius, a luce non longius. (27) Apodyterio superpositum est sphæristerium, quod plura genera exercitationis pluresque circulos capit. Non procul a balineo scalæ, quæ in cryptoporticum ferunt prius ad diætas tres. Harum alia arcolæ illi, in qua platani quattuor, alia prato, alia uineis imminet diuersasque cæli partes ut prospectus habet. 

(28) In summa cryptoporticu cubiculum ex ipsa cryptoporticu excisum, quod hippodromum uineas montes intuetur. Iungitur cubiculum obuium soli, maxime hiberno. Hinc oritur diæta, quæ uillæ hippodromum adnectit. Hæc facies, hic usus a fronte.  (29) A latere æstiua cryptoporticus in edito posita, quæ non adspicere uineas sed tangere uidetur. In media triclinium saluberrimum afflatum ex Appenninis uallibus recipit; post latissimis fenestris uineas, ualuis æque uineas sed per cryptoporticum quasi admittit. (30) A latere triclinii quod fenestris caret, scalæ conuiuio utilia secretiore ambitu suggerunt. In fine cubiculum, cui non minus iucundum prospectum cryptoporticus ipsa quam uineæ præbent. Subest cryptoporticus subterraneæ similis; æstate incluso frigore riget contentaque acre suo nec desiderat auras nec admittit. (31) Post utramque cryptoporticum, unde triclinium desinit, incipit porticus ante medium diem hiberna, inclinato die æstiua. Hac adeuntur diætæ duæ, quarum in altera cubicula quattuor, altera tria ut circumit sol aut sole utuntur aut umbra. (32) Hanc dispositionem amœnitatemque tectorum longe longeque præcedit hippodromus. Medius patescit statimque intrantium oculis totus offertur, platanis circumitur; illæ hedera uestiuntur utque summæ suis ita imæ alienis frondibus uirent. Hedera truncum et ramos pererrat uicinasque platanos transitu suo copulat. Has buxus interiacet; exteriores buxos circumuenit laurus, umbræque platanorum suam confert. (33) Rectus hic hippodromi limes in extrema parte hemicyclio frangitur mutatque faciem: cupressis ambitur et tegitur, densiore umbra opacior nigriorque; interioribus circulis - sunt enim plures - purissimum diem recipit. (34) Inde etiam rosas effert, umbrarumque frigus non ingrato sole distinguit. Finito uario illo multiplicique curuamine recto limiti redditur nec huic uni, nam uiæ plures intercedentibus buxis diuiduntur. (35) Alibi pratulum, alibi ipsa buxus interuenit in formas mille descripta, litteras interdum, quæ modo nomen domini dicunt modo artificis : alternis metulæ surgunt, alternis inserta sunt poma, et in opere urbanissimo subita uelut illati ruris imitatio. Medium spatium breuioribus utrimque platanis adornatur. 

(36) Post has acanthus hinc inde lubricus et flexuosus, deinde plures figuræ pluraque nomina. In capite stibadium candido marmore uite protegitur; uitem quattuor columellæ Carystiæ subeunt. Ex stibadio aqua uelut expressa cubantium pondere sipunculis effluit, cauato lapide suscipitur, gracili marmore continetur atque ita occulte temperatur, ut impleat nec redundet. (37) Gustatorium grauiorque cena margini imponitur, leuior naucularum et auium figuris innatans circumit. Contra fons egerit aquam et recipit; nam expulsa in altum in se cadit iunctisque hiatibus et absorbetur et tollitur. E regione stibadii aduersum cubiculum tantum stibadio reddit ornatus, quantum accipit ab illo. (38) Marmore splendet, ualuis in uiridia prominet et exit, alia uiridia superioribus inferioribusque fenestris suspicit despicitque. Mox zothecula refugit quasi in cubiculum idem atque aliud. Lectus hic et undique fenestræ, et tamen lumen obscurum umbra premente. (39) Nam lætissima uitis per omne tectum in culmen nititur et ascendit. Non secus ibi quam in nemore iaceas, imbrem tantum tamquam in nemore non sentias. (40) Hic quoque fons nascitur simulque subducitur. Sunt locis pluribus disposita sedilia e marmore, quæ ambulatione fessos ut cubiculum ipsum iuuant. Fonticuli sedilibus adiacent; per totum hippodromum inducti strepunt riui, et qua manus duxit sequuntur: his nunc illa uiridia, nunc hæc, interdum simul omnia lauantur.
(41) Vitassem iam dudum ne uiderer argutior, nisi proposuissem omnes angulos tecum epistula circumire. Neque enim uerebar ne laboriosum esset legenti tibi, quod uisenti non fuisset, præsertim cum interquiescere, si liberet, depositaque epistula quasi residere sæpius posses. Præterea indulsi amori meo; amo enim, quæ maxima ex parte ipse incohaui aut incohata percolui. (42) In summa - cur enim non aperiam tibi uel iudicium meum uel errorem? - primum ego officium scriptoris existimo, titulum suum legat atque identidem interroget se quid cœperit scribere, sciatque si materiæ immoratur non esse longum, longissimum si aliquid accersit atque attrahit. (43) Vides quot uersibus Homerus, quot Vergilius arma hic Aeneæ Achillis ille describat; breuis tamen uterque est quia facit quod instituit. Vides ut Aratus minutissima etiam sidera consectetur et colligat; modum tamen seruat. Non enim excursus hic eius, sed opus ipsum est. 


(44) Similiter nos ut 'parua magnis', cum totam uillam oculis tuis subicere conamur, si nihil inductum et quasi deuium loquimur, non epistula quæ describit sed uilla quæ describitur magna est. Verum illuc unde cœpi, ne secundum legem meam iure reprendar, si longior fuero in hoc in quod excessi. (45) Habes causas cur ego Tuscos meos Tusculanis Tiburtinis Prænestinisque præponam. Nam super illa quæ rettuli, altius ibi otium et pinguius eoque securius: nulla necessitas togæ, nemo accersitor ex proximo, placida omnia et quiescentia, quod ipsum salubritati regionis ut purius cælum, ut ær liquidior accedit. (46) Ibi animo, ibi corpore maxime ualeo. Nam studiis animum, uenatu corpus exerceo. Mei quoque nusquam salubrius degunt; usque adhuc certe neminem ex iis quos eduxeram mecum, - uenia sit dicto - ibi amisi. Di modo in posterum hoc mihi gaudium, hanc gloriam loco seruent! Vale. 
....
[5,6] PLINE SALUE SON CHER DOMITIUS APOLLINARIS. 


Je suis très sensible à votre attention pour moi et à votre inquiétude, qui vous ont poussé, en apprenant que je devais l'été me rendre dans ma villa de Toscane, à me conseiller de n'en rien faire, parce que vous la jugez peu salubre. Il est vrai que le climat est malsain et fiévreux sur la côte de Toscane, qui borde la mer. Mais ma villa en est assez éloignée, et même elle est située au pied de l'Apennin, dont l'air est plus pur que celui d'aucune autre montagne. Du reste, pour vous délivrer de toute crainte à mon sujet, voici quelle est la nature du climat, la situation du pays, l'agrément de la villa; vous aurez plaisir à lire cette description et moi à vous la faire. 

Le climat y est froid en hiver et il y gèle; aussi n'admet-il ni les myrtes, ni les oliviers, ni les autres plantes qui ainlenL une température toujours tiède; elles y sont proscrites; le laurier y résiste cependant et se couvre même du feuillage le plus luisant; s'il y périt quelquefois, ce n'est pas plus souvent qu'aux environs de Rome. L'été y est d'une douceur merveilleuse.. Toujours quelque souffle rafraîchissant agité l'air, mais c'est plutôt la brise que le vent. Aussi y a-t-il beaucoup de vieillards; on peut y voir les grands-pères et les arrière grands-pères d'hommes déjà faits: on peut y entendre de vieux contes el des propos d'ancêtres; quand on arrive dans ce doux pays, on croit vivre dans un autre siècle. 

(7) Le pays est d'une beauté ravissante. Imaginez une sorte d'amphithéâtre immense, tel que la nature seule peut le créer; la plaine d'une vaste étendue, est entourée de montagnes, les montagnes sont couronnées de hautes et antiques forêts, le gibier y est abondant et varié. Au-dessous, des bois taillis descendent sur la pente de la montagne. Au milieu se mêlent de gras côteaux formés d'humus profond (car il est difficile d'y trouver le rocher, même si on le cherche), qui ne le cèdent pas en fertilité à la plaine la plus égale, et dont les riches moissons, un peu plus tardives seulement, ne parviennent pas moins à leur pleine maturité. Plus bas, sur tous les versants, s'étendent des vignobles, qui tissent de tous côtés un tapis uniforme; sur leur bord inférieur, formant comme un liseré au pied de la colline, croissent des bouquets d'arbres. Puis ce sont des prairies et des terres de labour, des terres, que seuls des bceufs robustes et de puissantes charrues peuvent fendre. Les mottes de ce sol compact à l'excès se dressent si énormes, quand on l'ouvre pour la première fois, qu'il faut jusqu'à neuf labours pour les rendre friables. Les prairies, émaillées de fleurs, fournissent du trèfle, et d'autres herbes toujours aussi tendres et aussi fraiches que si c'était le foin nouveau, car toutes sont alimentées par des ruisseaux qui ne tarissent pas. Cependant, malgré l'abondance de l'eau, il n'y a aucun marécage, parce que, grâce à sa pente, la terre écoule dans le Tibre toute l'eau qu'elle reçoit sans pouvoir l'absorber. Ce fleuve traverse la campagne, et comme il est navigable, il transporte à la ville toutes les productions, mais seulement en hiver et au printemps; en été il baisse tellement que son lit desséché ne mérite plus le nom de grand fleuve; il le reprend en automne. De la montagne la vue de toute cette région est pleine de charme. Ce ne sont pas des terres, mais un paysage peint d'une grande beauté que l'on croit regarder; toute cette variété, cette disposition, récréent les yeux, de quelque côté qu'ils se tournent. 

(14) La villa, quoique placée au pied d'une colline, jouit de la même vue que si elle était au sommet; le côteau s'élève par une pente si douce et si insensible, que, sans avoir eu l'impression que l'on montait, on s'aperçoit qu'on est monté. Par derrière, elle a l'Apennin, mais assez loin; elle en reçoit même par les jours les plus clairs et les plus calmes, de fraiches brises, qui n'ont rien de violent ni d'excessif, toute leur force s'étant amortie et brisée par leur longue course. Elle est en grande partie exposée au midi, et semble inviter le soleil, en été dès la sixième heure, en hiver bien plus tôt, dans un portique légèrement en saillie, large et long à proportion. Il contient plusieurs pièces et même un atrium à la mode ancienne. Devant le portique un parterre est divisé en plates-bandes par des bordures de buis taillé avec la plus grande fantaisie; de là descend en pente douce un tapis de verdure, dans lequel le buis dessine des figures d'animaux qui se font vis à vis; plus bas dans la partie plate se jouent des acanthes souples et je dirais presque ondoyantes. Ce parterre est entouré d'une allée bordée d'arbustes verts, tenus bas et taillés de mille manières. De là part une promenade pour la litière en forme de cirque, qui court autour de massifs de buis aux formes variées et d'arbrisseaux bas que l'on empêche de s'élever. Cet ensemble est enclos d'un mur de pierres sèches, qu'une haie de buis taillée en talus couvre et dérobe à la vue. Ensuite on voit une prairie aussi remarquable par sa beauté naturelle que les objets précédents par les efforts de l'art, puis des champs, et encore des prairies et des bosquets en grand nombre. 


(19) A l'extrémité du portique s'avance une salle à manger; de la porte on voit la fin du parterre et tout de suite les prés et une vaste campagne; des fenêtres la vue s'étend d'une part sur le côté du parterre et sur la partie de la villa qui fait. saillie, de l'autre sur les arbres touffus du manège qui la touche. A peu près en face du milieu du portique, un appartement forme un peu retrait, il entoure une petite cour ombragée de quatre platanes. Au milieu dans un bassin de marbre jaillit une eau qui rafraîchit de sa douce rosée le cercle des platanes et les arbustes qui sont au-dessous. Il y a dans cet appartement une chambre à coucher où ne parviennent ni le jour, ni les voix, ni les bruits, et attenante une salle à manger de tous les jours et pour les amis; elle a vue d'un côté sur la petite cour dont je viens de parler, de l'autre sur tout ce que l'on voit du portique. Il y a encore une autre chambre qui jouit de la verdure et de l'ombrage d'un des platanes, tout proche; elle est revêtue de marbre jusqu'à hauteur d'appui; et, ce qui ne le cède pas à l'agrément du marbre, une peinture représente un feuillage où sont perchés des oiseaux.

(23) Une mignonne fontaine, avec son bassin, et tout autour plusieurs petits tuyaux y répandent, un délicieux murmure.  Au coin du portique une vaste pièce fait face à la salle à manger; les fenêtres donnent les unes sur le parterre, les autres sur la prairie, mais d'abord sur une piscine, qui, dominée par les fenêtres, charme à la fois les oreilles et les yeux; car l'eau tombe de haut dans un bassin de marbre, blanchissante d'écume. Cette pièce est aussi très tiède en hiver, parce qu'elle est inondée de soleil. Elle touche au calorifère souterrain, qui, si le temps est nuageux, y envoie de la chaleur et supplée au soleil. De là on passe dans le vestiaire des bains, vaste et gai, puis dans la salle du bain froid, où se trouve un bassin large et frais. Si l'on veut un bain plus vaste pour nager ou plus chaud, il y a dans la cour une piscine, et tout près un puits, pour se rafraichir, si la chaleur incommode. A côté du bain chaud est le bain tiède, auquel le soleil dispense généreusement ses rayons, mais moins qu'à la salle des bains chauds, qui forme avancement. Celle-ci a trois baignoires où l'on descend par des marches; deux reçoivent le soleil; la troisième est privée de soleil, mais non de lumière. Au dessus du vestiaire est un jeu de paume qui peut contenir plusieurs sortes d'exercices et plusieurs groupes de joueurs. Non loin des bains un escalier conduit à une galerie voûtée et auparavant, dans trois appartements. L'un d'eux a vue sur la petite cour des quatre platanes, l'autre sur les prés, le troisième sur les vignes; celui-ci jouit de perspectives opposées. 
(28) A l'extrémité de la galerie voûtée est une chambre, prise sur la galerie même, qui regarde l'hippodrome, les vignes, les montagnes. Il s'y joint une autre chambre bien exposée au soleil. surtout en hiver. De là se détache un bâtiment qui joint le manège à la villa; voilà l'aspect, voilà le visage des appartements de la façade; sur le côté, une galerie voûtée pour l'été est située sur un terrain élevé, d'où l'on croit non pas apercevoir, mais toucher les vignes. Au milieu de cette galerie une salle à manger reçoit des vallées de l'Apennin une brise très saine, et par derrière de larges fenêtres semblent laisser entrer les vignes, de même que la porte, mais à travers la galerie voûtée. Sur le côté de la salle à manger qui n'a point de fenêtres, un escalier dérobé permet le service de la table dans les grands dîners. Au bout de cette galerie est une chambre d'où la perspective de la galerie elle-même n'est pas moins agréable que celle des vignes. Au-dessous règne une galerie voûtée presque souterraine; en été l'intérieur en est d'une fraîcheur glacée, aussi se contentant de sa température naturelle, ne réclame-t-elle, ni ne reçoit-elle aucun souffle rafraîchissant. Après ces deux galeries voûtées, du côté où finit la salle à manger, commence un portique bon pour l'hiver le matin, et pour l'été l'après midi. Il conduit à deux appartements, dont l'un a quatre chambres, l'autre trois, et qui, à mesure que le soleil tourne, sont au soleil ou à l'ombre. 


(32) Cette heureuse disposition des bâtiments est surpassée et de beaucoup par la beauté de l'hippodrome. Le milieu en est découvert, de sorte que le regard l'embrasse dès l'entrée tout entier; il est entouré de platanes, qui vêtus de lierre verdoient à leur cime par leur propre feuillage et sur leurs troncs par un feuillage emprunté. Le lierre court capricieusement sur les troncs et les branches et joint de ses guirlandes les platanes rapprochés. Entre eux croissent des buis; les buis du bord extérieur sont environnés de lauriers dont l'ombre se marie a celle des platanes. L'allée droite qui borde le manège s'incurve à son extrémité en hémicycle et change d'aspect; elle est alors entourée et couverte de cyprès, dont l'ombre plus épaisse lui donne plus de fraîcheur et d'obscurité; les allées circulaires de l'intérieur (il y en a en effet plusieurs) reçoivent une lumière très claire. Aussi il y pousse même des roses et ce n'est pas sans agrément que le soleil y contraste avec la fraicheur des ombres. Après cette infinité de tours et de détours, l'allée redevient droite, mais non plus unique, car elle est partagée en plusieurs chemins séparés par des buis. Tantôt du gazon, tantôt le buis même, forment mille dessins, quelquefois des lettres, qui disent soit le nom du maître, soit celui du jardinier. Alternativement se dressent de petites pyramides, ou bien sont plantés les arbres fruitiers, et à l'ceuvre de la plus fine civilisation succède tout à coup l'apparence de la campagne. Le milieu est orné d'un double rang de petits platanes.

(36) Derrière eux se déploie de part et d'autre l'acanthe luisante et flexible, et puis des dessins et des noms. A l'extrémité un lit de table en marbre blanc est abrité par une treille, que soutiennent quatre colonettes en marbre de Caryste. De ce lit s'échappe de l'eau, comme si le poids de ceux qui y sont couchés la faisait jaillir; de petits tuyaux la versent sur une dalle creusée, un gracieux bassin de marbre la retient, et règle d'une manière invisible son écoulement, de façon qu'il est toujours plein sans déborder. Le guéridon des entrées et les mets les plus lourds se mettent sur le bord du bassin, les plus légers flottent dans des corbeilles en forme de barques et d'oiseaux. En face une fontaine verse et recueille l'eau en même temps, car l'eau après s'être élancée retombe sur elle-même, et par deux ouvertures qui se touchent elle est absorbée, puis jaillit tour à tour. En face du lit de table un petit pavillon lui donne autant d'agrément qu'il en reçoit. Il est tout brillant de marbre, sa porte fait un avancement et se termine dans la verdure; de ses fenêtres supérieures et inférieures il voit d'en bas ou d'en haut d'autres verdures. Puis un boudoir semble s'enfoncer à la fois dans la même chambre et en être séparé. Il a un lit et des fenêtres tout autour; cependant la lumière y est tamisée par les ombrages qui l'environnent. Car une treille touffue couvrant le toit, s'élance et monte jusqu'au faite. On croirait être couché là comme dans un bois, sauf qu'on n'y sent pas la pluie ainsi que dans les bois. Là aussi une source naît et se perd aussitôt. En plusieurs endroits de l'hippodrome sont placés des sièges de marbre, qui accueillent, ainsi que le pavillon lui-même, les promeneurs fatigués. Près des sièges jaillissent de petites fontaines; dans tout le manège murmurent des ruisseaux amenés par des tuyaux et qui s'en vont partout où la main les conduit, arrosant tantôt un massif, tantôt un autre, parfois tous en même temps. 


(41) J'aurais depuis longtemps pris soin de ne pas vous paraître trop minutieux, si je ne m'étais proposé de parcourir avec vous dans cette lettre tous les recoins de ma villa. Je n'ai pas craint en effet qu'il vous fût pénible de lire la description de lieux qui ne l'auraient pas été à visiter, surtout puisque vous pouviez à loisir interrompre la lecture, s'il vous plaisait, et, laissant là ma lettre, comme dans la promenade, vous asseoir souvent. De plus j'ai cédé à mon goût; car j'aime les ouvrages que j'ai en grande partie commencés moi-même ou, s'ils étaient commencés, auxquels j'ai mis la dernière main. En somme (pourquoi en effet ne vous exposerais-je pas mon idée ou si vous voulez, mon erreur?) je considère que le premier devoir d'un écrivain est de lire son titre, de se demander souvent quel est le sujet qu'il traite, et de savoir que, s'il y reste fidèle, il n'est jamais long, mais que c'est être très long que d'aller chercher bien loin et d'y introduire de force des ornements étrangers. Voyez combien de vers Homère, combien de vers Virgile emploient à la description des armes, celui-ci d'Enée, celui-là d'Achille. Ils sont brefs cependant tous les deux, parce qu'ils font ce qu'ils se sont proposé. Voyez avec quel soin Aratus poursuit l'énumération des plus infimes étoiles; il ne dépasse pas pourtant la mesure; car ce n'est pas là une digression, mais son sujet même. Ainsi de moi (pour comparer le petit au grand); quand je m'efforce de mettre sous vos yeux ma villa entière, si je ne m'égare point dans les hors d'œuvre, ce n'est pas ma lettre qui décrit, mais la villa qu'elle décrit, qui a de grandes proportions. 


(44) Mais je reviens à mon point de départ, pour n'être pas condamné avec justice par mes propres règles, si je prolonge trop cette digression, Vous savez maintenant pourquoi je préfère ma propriété de Toscane à mes villas de Tusculum, de Tibur, de Préneste. Car outre les avantages que je vous ai apportés, il y règne la tranquillité la plus complète, la plus sûre et par suite la plus exempte de tracas; aucun besoin de prendre la toge, aucun fâcheux à votre porte; tout y est paix et silence; et ce calme ajoute à la salubrité du pays autant que la pureté du ciel et la limpidité de l'air. C'est là que je jouis de la meilleure santé d'esprit et de corps. Car j'y exerce mon esprit par l'étude et mon corps par la chasse. Mes gens aussi ne se portent mieux nulle part; jusqu'à ce jour, grâce pour cette parole ! je n'y ai perdu, aucun de ceux que j'avais amenés avec moi; puissent les dieux garder à l'avenir à moi cette joie, au pays ce privilège. Adieu.


...